مفهوم فیجتینگ و ساخت انواع فیجیت اسپینر

مفهوم فیجتینگ :

فیجتینگ به انواع حرکت های تکراری کوچک گفته میشود که اکثرا بر اثر استرس و اضطراب و به صورت ناخوداگاه در رفتارهای روزمره ما ظاهر میشوند . اینگونه رفتارها یک نوع رفتار منفی در جامعه محسوب میگردد و به نوعی باعث ترد محسوس از طرف افراد دیگر میگردد  و در نتیجه باعث ایجاد یک سری رفتارهای منفی دیگر در ما خواهد شد . برای جلوگیری از این اعمال یک دستگاه بنام فیجیت اسپینر ساخته شده است .

فیجیت اسپینر

فیجیت اسپینر چیست ؟

یک وسیله که باعث آرام گرفتن شدت حرکت های تکراری ما یا همان (‌فیجیتینگ ) میگردد . حرکات فیجیت اسپینر به طور ناخودآگاه برای تخلیه انرژی انجام میگردد که در نتیجه باعث آرامش گرفتن اعصاب و تمرکز بهترین گزینه است .

روش کار فیجیت اسپینر :‌

این وسیله معمولا به حالت دورانی ساخته شده که در وسط به اندازه سرانگشت جهت نگه داشتن اسپینر تعبیه شده است .

در مواقعی که عصبی هستیم و با خود کلنجار میرویم با چرخاندن و نگاه کردن به شکلهای اسپینر به طور ناخودآگاه از حالتی که داریم خارج میشویم و مجدد با اعصابی راحت میتوانیم به کارهای خود رسیدگی کنیم . در زندگی روزمره ما معمولا اتفاقاتی که باعث عصبی بودن ما میشوند کم نیستند .

از فردی میان سالی که ویجیت اسپینر رو استفاده میکرد میپرسم که با چرخاندن این دستگاه چه حالی پیدا میکنید :

پاسخی که داد تقریبا قانع کننده بود : با چرخاندن اسپینر تمرکز من به سرعت چرخش ، طرح روی اسپینر ، مدت زمان چرخش اسپینر میره و از گرفتاریهایی که دارم حتی به مدت محدود هم که شده رها میشم .

انواع ویجیت اسپینر با رنگها و طرح های مختلفی ساخته شده اند که کاربران زیادی را به خود جلب کرده‌اند .

انواع فیجیت اسپینر